Українська English

Home   About us   Science   Periodicals   Photo Gallery   Сontacts   Conferences   Research projects   UKRGEOPOL

Науково-практична конференція «Взаємодія транспорту і туризму: тенденції, проблеми, перспективи»

   11-12 жовтня 2012 року у Києві відбулася науково-практична конференція «Взаємодія транспорту і туризму: тенденції, проблеми, перспективи», організована кафедрою країнознавства і туризму Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету і туроператором «CORAL TRAVEL».

   Відкрила пленарне засідання і привітала присутніх директор Інституту міжнародних відносин НАУ А. Фоменко. З вітальним словом до присутніх звернулася Голова Державного агентства України з туризму та курортів О. Шаповалова. Вона поінформувала учасників про ключові аспекти поточної діяльності Держтуризмкурорту з огляду на стан та перспективи розвитку сфери туризму, зокрема, зазначила, що завдяки адміністративній реформі сфера туризму в Україні вперше у новітній історії віднесена до реального сектору економіки, що відкриває нові перспективи для розвитку туризму. Голова Держтуризмкурорту наголосила, що успішна підготовка та проведення в Україні ЄВРО-2012 надало потужного імпульсу для комплексного розвитку туризму і транспорту. Зокрема, інвестиції у розвиток інфраструктури склали 28,5 млрд. грн.,а кількість закладів розміщення у приймаючих містах збільшилась на 114 %. Аби підтримати наявні позитивні тенденції, які сформовані, зокрема, успішним проведенням в Україні ЄВРО-2012, Держтуризмкурорт розпочав розробку Державної цільової програми розвитку туризму в Україні до 2022 року. До цієї роботи також залучено експертів низки міжнародних організацій, зокрема, Представництва Європейської Комісії в Україні та Всесвітньої туристичної організації. О. Шаповалова наголосила, що розробка зазначеної Програми потребує ґрунтовного науково-методологічного супроводу, до якого необхідно залучити кращих науковців – фахівців сфери туризму з усієї країни, аби вони власним науковим доробком сприяли розвитку вітчизняного туризму.

   Із доповідями на конференції виступили відомі вчені з вищих навчальних закладів та академічних установ України – Київського та Чернівецького національних університетів, Національного авіаційного університету, Інституту географії НАН України, а також Вищої школи туризму і екології (Польща). Загалом для участі у конференції було заявлено 30 наукових доповідей.

   Значну зацікавленість аудиторії викликали доповіді, присвячені проблемам суспільно-географічного обґрунтування форм територіальної організації авіатранспорту, тенденціям розвитку світових туристичних перевезень, взаємодії туристичних фірм та авіаційних компаній в обслуговуванні туристів, сучасним тенденціям та проблемам розвитку залізничного туризму тощо.

   Зокрема, Г. Балабанов (Національний авіаційний університет) торкнувся питань модернізації транспортної системи як чинника підвищення конкурентоспроможності України на світовому ринку туристичних послуг, охарактеризував сучасні особливості географічної структури туристичних потоків в Україні. І. Смирнов (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) розкрив історичні взаємозв’язки у розвитку готельно-ресторанного господарства та транспортно-логістичної діяльності. І. Дудник (Національний авіаційний університет) висвітлив транспортно-географічні аспекти підготовки фахівців з туризму. К. Мезенцев та О. Капустяний (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) охарактеризували сучасний стан залізничного туризму в Україні. К. Борковський (Вища школа туризму і екології, Польща) представив результати дослідження туристичного потоку до Кракова з України за період 2003-2011 роки. І. Вишневський (Національний авіаційний університет) охарактеризував передумови та можливості рекреаційно-туристичного використання Десни. В. Пестушко (Національний авіаційний університет) висвітлив основні тенденції розвитку світових туристичних перевезень, акцентувавши уваги на динаміці часток та обсягів перевезень туристів різними видами транспорту. Н. Пашинська (Інститут географії НАНУ) торкнулася проблем оцінки транспортного потенціалу регіону.

   Для учасників конференції була організована екскурсія до Державного музею авіації України – найбільшого в державі технічного музею, де під відкритим небом зібрано понад 70 літаків і вертольотів різних типів.

 

 

 

 

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #b487c5 #af8cb4 #3ac3c6