Українська English

Home   About us   Science   Periodicals   Photo Gallery   Сontacts   Conferences   Research projects   UKRGEOPOL

Всеукраїнська науково-практична конференція «Використання ГІС та ДЗЗ у землекористуванні»

   Київський відділ Українського географічного товариства та Київський національний університет імені Тараса Шевченка виступили свіорганізаторами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Використання ГІС та ДЗЗ у землекористуванні», що відбулася 14-16 листопада 2012 року в Миколаєві на базі Миколаївського національного аграрного університету.

   У конференції взяли участь провідні фахівці в галузі геоінформаційних систем та дистанційного зондування з Миколаївського національного аграрного університету, Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, Херсонських державного та аграрного університетів, Київського національного університету імені  Тараса Шевченко, Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Інституту ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського НААН України, а також Національного дослідницького університету «Бєлгородський державний університет» (Російська Федерація).

   Метою конференції було визначити на сучасному етапі основні досягнення та проблеми у використанні ДЗЗ та ГІС в процесі картографуванні ґрунтів, моніторингу земель, землевпорядних робіт, планування розвитку сільської місцевості тощо.

   На пленарному та секційних засіданнях були заслухані 14 доповідей від 53 учасників з найбільш значимих проблем використання ДЗЗ та ГІС у процесі землекористування. Найбільшу зацікавленість викликали доповіді О. Світличного (Одеський національний університеті імені І.І. Мечникова), І. Пилипенка (Херсонський державний університет), В. Морозова (Херсонський державний аграрний університет), В. Солов’я (Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського).

   Учасники конференції у виступах та матеріалах тез до виступів відмітили,що сфера управління земельними ресурсами є одним із найважливіших складників української економіки і перебуває в центрі уваги широких кіл суспільства, а реалізація розроблених планів інтегрованого управління та моніторингу з використанням ГІС-технологій та ДЗЗ дає можливість підвищити ефективність землекористування на конкретній сільській території.

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #b487c5 #af8cb4 #3ac3c6