Українська English

Home   About us   Science   Periodicals   Photo Gallery   Сontacts   Conferences   Research projects   UKRGEOPOL

Міжнародна конференція з питань урбанізації «Зміни в місті Стамбул у період глобалізаційних процесів та порівняння Стамбула із Східно-Європейськими містами»

  З 26 травня до 2 червня 2012 року у Стамбулі відбулася міжнародна конференція з питань урбанізації «Зміни в місті Стамбул у період глобалізаційних процесів та порівняння Стамбула із Східно-Європейськими містами», що проводилася на базі Їлдизького технічного університету спільно з Інститутом регіональної географії імені Лейбніца (Німеччина).

   Тематика конференції охоплювала три групи питань:

   - глобалізація та житлові райони, просторова поляризація, розвиток закритих поселень (gated communities) у Стамбулі;

   - глобалізація та індустріальні райони, роль іноземного капіталу у Стамбулі, мегапроекти;

   - глобалізація Східно-Європейських міст, зокрема Москви, Софії, Києва.

  Важливою складовою конференції були польові дослідження нових житлових та ділових районів Стамбула – Кемерпарк, Башакшехір, Сіслі,Левент, Маслак.

  Загальні теоретичні положення впливу глобалізації на розвиток міст висвітлив Й. Бурдак (Інститут  регіональної географії імені Лейбніца, Лейпциг). Зокрема, він торкнувся концепцій глобальних та світових міст, нового міжнародного поділу праці, розкрив особливості поширення просторової поляризації, глобальної конкуренції, змін у просторовій структурі міст, формування глобальної та європейської мережі метрополітенських міст, а також наголосив на наявності як загальносвітових, так і регіональних особливостей впливу глобалізації на розвиток міст.

  М. Хаїр (Їлдизький технічний університет, Стамбул) детально охарактеризувала розвиток Стамбула у період Турецької республіки, а також розкрила взаємозв’язок між глобалізацією та поширенням глобального капіталу в місті. Взаємозвєязок морфології та системи розселення Стамбула розкрив А. Ертек (Стамбульський університет). А. Тюркюн (Їлдизький технічний університет, Стамбул) висвітлила вплив глобалізації на соціальну поляризацію в Стамбулі. Зокрема, вона охарактеризувала вплив неоліберальної економічної політики, особливості житлової політики в місті та її зв’язок із соціальною безпекою, проблеми незаконної забудови, особливості поляризації населення та капіталу в Стамбулі, децентралізації промисловості, формування нових житлових районів, публічних просторів. Х. Турут (Університет Сакар’я) навела результати географічного дослідження закритих котеджних містечок (gated communities) на прикладі Кемерпарку у Стамбулі. С. Атабай (Їлдизький технічний університет, Стамбул) торкнулася екологічних проблем розвитку Стамбула та перспектив становлення зеленої економіки в місті.

  А. Озбакір (Їлдизький технічний університет, Стамбул) ознайомила із результатами виконання дослідницького проекту, спрямованого на вивчення факторів розміщення офісів у центральному діловому районі Стамбула із використанням методів теорії нечітких множин.

  О. Вендіна (Інститут географії РАН) охарактеризувала сучасні процеси, що відбуваються в Москві, зокрема розкрила особливості динаміки чисельності населення, трудової міграції до Москви, змін в етнічній структурі населення, розвитку громадського транспорту, поширення соціальної нерівності та сегрегації в місті, ринку житла та «зеленого» поясу, просторової експансії міста.

  К. Мезенцев (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) висвітлив особливості трансформації урбанізованих регіонів України та Києва в контексті глобалізації. Зокрема, він торкнувся питань міграції населення, просторової трансформації житлових районів, джентрифікації та просторової сегрегації, функціональної фрагментації території міста, деіндустріалізації та розвитку сфери послуг, проблем створення нового ділового центру – Київ-Сіті, розвитку транспортної інфраструктури та управління відходами, трансформації публічних просторів, проблем розвитку приміської території (динаміки чисельності населення міст та сільської місцевості, міграції, нового житлового будівництва, розвитку закритих поселень (gated communities), логістичних центрів і парків, промислових підприємств тощо).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #b487c5 #af8cb4 #3ac3c6