Українська English

Home   About us   Science   Periodicals   Photo Gallery   Сontacts   Conferences   Research projects   UKRGEOPOL

ХІ з'їзд Українського географічного товариства у Києві

24-26 квітня у Києві відбувся ХІ з'їзд Українського Географічного Товариства

 У роботі з'їзду взяло участь понад 170 делегатів та гостей з різних регіонів України. Середній вік учасників - 46-47 років. Чоловіки становили 79% делегатів з'їзду. 

На пленарному засіданні Ігор Черваньов (Харківський відділ) розкрив перспективи поступу "нової" географії, Михайло Гродзинський (Київський відділ) висвітлив сучасне бачення пізнання ландшафту в контексті розуміння нової картини світу, Володимир Нудельман (Київський відділ) показав роль конструктивної географії в системі державного управління, а В'ячеслав Олещенко (Київський відділ) - перспективи створення Географічної служби в державі. Олександр Топчієв (Одеський відділ) охарактеризував методологічні трансформції вітчизняної географії, Сергій Лісовський (Київський відділ) окреслив проблем енерегозбереження і безпеки розміщення об'єктів електроенергетики в контексті енергетичної стратегії України, Володимир Пащенко (Київський відділ) висвітлив особливості географічної науки та освіти на постнекласичному етапі наукового пізнання, Григорій Підгрушний (Київський відділ) показав роль полюсів соціально-економічного зростання як засобу реалізації регіональної політики держави, Костянтин Мезенцев (Київський відділ) охарактеризував сучасні функціональні та просторові трансформації у Київському метрополітенському регіоні, Ростислав Сосса (Київський відділ) розкрив головні напрями та тенденції розвитку картографування в Україні, Валерій Петлін (Львівський відділ) висвітлив перспективи науки про географічні системи, Григорій Денисик (Вінницький відділ) - напрями розвитку сучасного антропогенного ландшафтознавства. 

Другий день з'їзду було присвячено секційним засіданням. Третього дня учасники мали можливість відвідати територію Чорнобильської зони. 

Новим Президентом УГТ обрано Заслуженого діяча науки і техніки, доктора економічних наук, професора Олійника Ярослава Богдановича.

Петра Григоровича Шищенка обрано Почесним Президентом Товариства. 

В Ухвалі з'їзду зазначено, що новообраній Вченій раді УГТ необхідно:

- вжити заходів для підвищення рівня організаторської роботи Товариства, концентрації його можливостей, зусиль членів Товариства на дальшому системному розвитку географічних досліджень для забезпечення науково обґрунтованого розв'язання сучасних  проблем, підвищення престижу та суспільної значущості географії, для залучення до лав Товариства нових членів, розвитку існуючих та створення нових відділів Товариства;

- сприяти участі географів у роботі рад та комісій при державних органах, зокрема з питань регіональної та екологічної політики, адміністративно-територіального устрою, використання земель, ведення їх оцінки та кадастру, розвитку системи моніторингу доскілля, екомережі, географічної освіти, поглиблення наукових досліджень з цих питань для забезпечення належного врахування географічних знань при прийнятті управлінських рішень;

- організувати ефективну роботу Ради з питань координації географічних досліджень, насамперед з метою забезпечення здійснення в установленому порядку координації тематики дисертаційних досліджень;

- внести до відповідних державних органів пропозиції щодо необхідності відновлення статусу як центральних органів виконавчої влади гідрометеорологічної та топографо-геодезичної і картографічної служб в державі;

- забезпечити здійснення додаткових заходів для зміцнення фінансових та матеріально-технічних можливостей Товариства, залучення спонсорських коштів, необхідних для виконання Товариством статутних завдань, своєчасної сплати членських внесків до Міжнародного географічного союзу;

- узагальнити пропозиції, висловлені на з’їзді, розробити, затвердити план заходів для їх реалізації та забезпечити його виконання.

 

Наступний ХІІ з'їзд Українського географічного товариства планується провести в Ужгороді у 2016 році. 

  

Ухвала з'їзду 

Програма з'їзду

---------------------------------------------------------------------------

  

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #b487c5 #af8cb4 #3ac3c6