Українська English

Home   About us   Science   Periodicals   Photo Gallery   Сontacts   Conferences   Research projects   UKRGEOPOL

Наукознавчі обґрунтування змістових виправлень текстів

Опубліковано друге видання навчально-наукового посібника Володимира Пащенка "Наукознавчі обґрунтування змістових виправлень текстів"

Автор цього науково-освітнього узагальнення передав змістове наповнення слова як науковець, викладач, наукознавець – за цільовим обґрунтуванням, і менше як письменник – за відчуттям.

Наукові й освітні тексти, незалежно від їхньої етномовної належності, містять схожі понятійно-термінологічні вади викладу – змістові помилки розвитку й жаргону. Наукознавче обґрунтування потрібних виправлень враховує відмінні сутності об’єктів (пізнаваних реалій) і предметів розгляду (напрацьованих знань). Їхні відмінності відповідають функціональним специфікам цих та інших головних атрибутів науки. Ними зумовлені й закономірні відмінності об’єктної –сутнісної та предметної – знаннєвої вербальних (словесних) наукових мов. Поєднання цих двох мов створює всі наукові та освітні тексти. Виправлення текстів відповідно до відмінностей обох вербальних мов є черговим науковим наближенням до істини.

Для вчителів, старшокласників, студентів і викладачів вишів, аспірантів, докторантів, усіх науковців, освітян і журналістів.

Читати

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #b487c5 #af8cb4 #3ac3c6