Українська English

Home   About us   Science   Periodicals   Photo Gallery   Сontacts   Conferences   Research projects   UKRGEOPOL

Суспільна географія ХХІ століття

Київський відділ Українського географічного товариства започаткував нову серію наукових публікацій під назвою «Суспільна географія ХХІ століття»

 

У серії видань планується висвітлювати актуальні проблеми просторової організації суспільства.

Першим виданням серії є монографія «Регіональний розвиток в Україні: суспільно-просторова нерівність і поляризація» (автори – К.Мезенцев, Г.Підгрушний та Н.Мезенцева). В книзі запропоновано авторський підхід до дослідження суспільно-просторової нерівності і поляризованості в регіональному розвитку України. Охарактеризовано особливості пострадянських економічних трансформацій та демографічних змін у регіонах держави, наслідком яких стало посилення суспільно-просторової нерівності та поляризації соціально-економічного розвитку. Виявлено їхні загрози за соціально-економічними та демографічними показниками. Запропоновано напрями оптимізації просторової організації суспільства країни на основі формування збалансованої за ієрархічним принципом мережі полюсів зростання, здатної стимулювати та підтримувати соціально-економічний розвиток регіонів усіх рівнів.

Читати детальніше

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #b487c5 #af8cb4 #3ac3c6