Українська English

Home   About us   Science   Periodicals   Photo Gallery   Сontacts   Conferences   Research projects   UKRGEOPOL

Міжнародна наукова географічна конференція «Соціально-географічні виклики у Східно-Центральній Європі на початку ХХІ століття»

 29-30 березня 2012 року у м. Берегове на базі кафедри географії Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ відбулася міжнародна наукова конференція, присвячена дослідженню сучасних суспільно-географічних процесів у Східно-Центральній Європі.

   На конференції було представлено 105 доповідей учасниками із семи держав регіону – України, Угорщини, Словаччини, Румунії, Болгарії, Росії, Сербії. Безпосередня участь у роботі конференції представників різних національних шкіл географії дала змогу обмінятися досвідом дослідження тенденцій трансформації етнокультурного, соціально-економічного та політичного розвитку в регіоні.

   У своїх доповідях та під час дискусії науковці констатували появу нових геокультурних явищ, зумовлену міграційними процесами. Внаслідок економічної кризи та суперечностей демографічного розвитку помітною стала трансформація структури розселення та поглиблення диференціації в регіональному економічному розвитку. Значну увагу на конференції було приділено проблемам транскордонного співробітництва та соціально-економічного розвитку прикордонних територій. Важливим резервом активізації економічного життя прикордонних регіонів, на думку багатьох науковців, є розвиток туристичної індустрії.

   Особливу увагу викликали доповіді Й. Немеш-Надя (Університет Етвеша Лоранда, Будапешт), який проаналізував нові тенденції в суспільно-географічних дослідженнях в Угорщині, М. Дністрянського (Львівський національний університет імені Івана Франка), який висвітлив тренди мовної асиміляції росіян та українців у регіонах України, І. Шюлі-Закара (Дебреценський університет), який охарактеризував соціально-демографічні проблеми ромів Центрально-Східної Європи, Г. Підгрушного (Інститут географії НАНУ), який розкрив головні засади стадійно-еволюційного розвиту України та регіонів у світовому та європейському контексті.

   Київський відділ УГТ на конференції також представляли К. Мезенцев (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), який висвітлив особливості трансформації Києва та агломерації у пострадянський період, А. Мельничук та О. Гнатюк (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), які торкнулися питань ієрархічної структурованості просторової ідентичності населення України, Н. Пашинська (Інститут географії НАНУ), яка охарактеризувала особливості формування та структуру транспортного потенціалу Київського регіону, Н. Середа, яка розкрила сучасні особливості формування трудового потенціалу Карпатського регіону України (Інститут географії НАНУ). Прикладом презентації спільних українсько-угорських досліджень була доповідь К. Мезенцева та Д. Карачоні (Інститут географічних досліджень Угорської академії наук) щодо впливу економічної кризи на просторові процеси в Україні на рівні регіонів та адміністративних районів.

   Завдяки активній підтримці керівництва Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ конференція відбулася на високому організаційному рівні та в теплій дружній атмосфері.

 

 

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #b487c5 #af8cb4 #3ac3c6