Українська English

Home   About us   Science   Periodicals   Photo Gallery   Сontacts   Conferences   Research projects   UKRGEOPOL

Пам’яті Володимира Максаковського

12 січня 2015 року на 91-му році пішов з життя видатний вчений і педагог, почесний професор Московського педагогічного державного університету Володимир Павлович Максаковський.

Від часу вступу у 1945 році на географічний факультет Московського університету все подальше життя Володимира Павловича присвячене географії. Після закінчення університету в 1950 році, він вступив до аспірантури на кафедру економічної географії соціалістичних країн географічного факультету МГУ. Надалі протягом шестидесяти років життя і діяльність Володимира Павловича були пов'язані з географічним факультетом Московського педагогічного університету. У 1958-1965 роках він був деканом географічного факультету, з 1968 року очолив кафедру економічної та соціальної географії, якою керував впродовж 45 років. У 1976-1992 роках був членом постійної Комісії географічної освіти Міжнародного географічного союзу.

Володимир Павлович – автор понад 600 наукових статей, географічних карт, навчальних посібників і підручників з географії для середньої та вищої школи, зокрема «Економічної географії зарубіжних країн», що витримала понад 20 видань, «Географічної картини світу», один з керівників підготовки багатотомного видання «Страны и народы». Підготував 28 кандидатів наук. Володимир Максаковский – автор гімну географічного факультету.

Багато поколінь географів України вчилися за підручниками Володимира Павловича, великого майстра своєї справи – Великого Географа, Педагога і Вченого.  

 

Світла пам’ять Володимиру Павловичу Максаковському !

  

...Разны пути питомцев геофака, 
С южных широт до северных морей.
Но за скитаньями, за расстояньями
Мы никогда не забываем друзей!..
                                  В.П. Максаковский

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #b487c5 #af8cb4 #3ac3c6