Українська English

Home   About us   Science   Periodicals   Photo Gallery   Сontacts   Conferences   Research projects   UKRGEOPOL

Втрата української географічної спільноти

29 січня 2015 року на 74 році пішов з життя український економіко-географ професор Володимир Васильович Загородній

  Володимир Васильович – випускник географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, у 1971 році захистив кандидатську дисертацію «Сільське розселення Чернігівської області (проблеми та шляхи вирішення)». У подальшому його творчий шлях тісно пов’язаний з Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, де з 1991 по 2004 роки він очолював кафедру економічної та соціальної географії, створив наукову школу із комплексного суспільно-географічного вивчення сільської місцевості України, підготував багатьох кандидатів географічних наук.

  Географи Києва сумують з приводу важкої втрати мудрого педагога та талановитого вченого. Світла пам’ять Володимиру Васильовичу 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #b487c5 #af8cb4 #3ac3c6